Misja i cele Fundacji Art Humanitatis są skupione wokół dwóch przeplatających się zagadnień:

Sztuki – Art

Człowieka – Human

 

SZTUKA – ART

 

Sztuka jest podstawą międzyludzkiego komunikowania się i rozumienia. Sztuka jest rodzajem medium o nieregularnym kształcie. Jako przejaw kreatywności jest nieocenionym czynnikiem pobudzającym twórczo ludzkość od tysiącleci.

 

Naszymi celami jest umożliwienie zarówno tworzenia jak i powszechnego dostępu do sztuki. Wspieramy osoby utalentowane, aby mogły tworzyć, rozwijać się i promować swoją sztukę. Wierzymy, że współcześnie oddziaływanie sztuki na społeczeństwo jest niedoceniona, dlatego jej upowrzechnianie powinno być traktowane priorytetowo w opozycji do wszechotaczającej nas kultury masowej.

 

 

CZŁOWIEK – HUMAN

 

"Świat jest moją ojczyzną,

cały gatunek ludzki moimi rodakami,

a czynienie dobra moją religią"

 

  Thomas Paine

 

Naszą misją jest propagowanie najbardziej podstawowych i uniwersalnych zasad, praw i wartości humanistycznych, czyli:

 

Wolności

 

Każdy człowiek rodzi się wolny i ma prawo kształtować swoje życie wedle własnego uznania, własnej woli, jedynym ograniczeniem tego prawa może być naruszenie wolności innego człowieka. Podstawowym zadaniem władzy państwowej powinno być zagwarantowanie każdej jednostce takiej wolności do decydowania o swoim życiu.

 

Równości

 

Wszyscy ludzie są równi, nikt nie jest bardziej ani mniej człowiekiem, dlatego każdemu przysługują takie same prawa powszechne. Władza państwowa we wszystkich swoich działaniach powinna dbać o poszanowanie tej równości i gwarantować takie same prawa i warunki dla każdej jednostki.

 

Cele:

  • budowanie świadomości o otaczającym nas świecie, o uniwersalnych zasadach funkcjonowania społeczeństw i jednostki oraz zagrożeniach dla podstawowych zasad równości i wolności, opierając się na dorobku naukowym,

 

"Wszelkie autorytety, religie, ideologie powodują jedynie budowanie kolejnych fałszywych konstrukcji myślowych. Tylko świadomość i obserwacja pozwalają dostrzec ich iluzję."

 

  Jiddu Krishnamurti

 

  • propagowanie uniwersalnych zasad humanistycznych czyli edukacja u podstaw, wolna od wpływów systemów i ideologii, których celem podstawowym jest utrzymanie swoich instytucji, a które walczą politycznie o możliwość indoktrynacji jak najmłodszych ludzi